ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสมาคมมหาวิทยาลัยในเนปาล

 


 

Back