ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับสมาคมโรงแรมเนปาลและสมาคมมิตรภาพเนปาล-ไทย จัดงานสาธิตการทำอาหารไทย

 https://www.paybestwatches.net

Back