ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อบรรเทา เหตุกาณ์อุทกภัยและดินถล่มในเนปาล

https://www.timepiecebuy.org

Back