ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมโครงการทำบุญถวายพระพุทธรูป 1,000 องค์ เพื่อสนับสนุนวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติhttps://www.omegaonlineshops.com/

Back