ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ต้อนรับพระภิกษุนวกะและคณะ ณ ลุมพินี ในโอกาสพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

Hublot Replica Watches


 


 

Back