ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มอบเงินบริจาคแก่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการต่อเติมอาคารเรียนของโรงเรียนเมตตา

https://www.uswatchesbuy.org

Back