ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล

http://www.watchesonlineus.org

Back