ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

http://www.aplrsw.com/

Back