ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ไทยและนานาชาติ จำนวน ๘๐ รูป และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสงฆ์นา

https://www.hutpwatches.com/

Back