ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และวัดไทยลุมพินี ได้จัดพิธีมอบพระไตรปิฎกภาษาเนปาล จำนวน ๒๘๐ เล่ม ให้แก่วัดพระพุทธศาสนา ในประเทศเนปาล ณ วัดวิศวะสันติวิหาร


 
 

Back