ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

สถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ สุทธิพันธุ์) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 replica watches

Back