ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

On the occasion of 60th Anniversary of diplomatic relations between Thailand and Nepal

»More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 และงานวันชาติไทย ณ โรงแรม Hyatt Regency โดยมีนาย Paramananda Jha รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำกองทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต

อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล

รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้นำคณะนักดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เพลงร่วมบรรเลงในพิธีเปิดด้วย ระหว่างการจัดงาน ได้มีการนำอาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จำนวน 2 คนมาร่วมจัดแสดงการแกะสลักผลไม้ไทยและการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ เช่น ขนมเบื้อง ให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดไทยลุมพินี จัดกิจกรรมในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ เมืองลุมพินี โดยในช่วงเช้า

ได้นิมนต์พระสงฆ์นานาชาติจากวัดพุทธศาสนาในลุมพินี ประกอบด้วยพระสงฆ์จากไทย ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม จีน เนปาล ศรีลังกา เมียนมาร์และทิเบต มาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล rolex replica watches

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าวิหารมายาเทวี ลุมพินี ตามด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดย สอท. และวัดไทยลุมพินีเพื่อเป็นการขอบคุณแก่พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของ LDT รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของลุมพินีและใกล้เคียงรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานดังกล่าวที่อาคารพลังศรัทธาไทยที่ลุมพินี โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 50 คน โดยในช่วงเย็นได้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี โดยมีชาวไทยที่เดินทางมาแสวงบุญที่ลุมพินีประมาณ 65 คน โดยมี ออท. ขรก.สอท. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา


 

Back