ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

Thai Food Festival

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Fairfield by Marriott ซึ่งโรงแรม Fairfield by Marriott ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศเนปาล

Thai Festival 2018

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้จัดงานเทศกาลไทย 2018 ณ โรงแรม Shangri-La เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้า อาหาร และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศเนปาล โดยในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารไทยกว่า 40 ร้าน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามโดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทั้งนี้ ประชาชนเนปาลให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากตลอดวัน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตพร้อมคู่สมรส

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตพร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมสวดมนต์และถวาย เครื่องสักการะแด่พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย จำกัด และชุมชนชาวไทยในกาฐมาณฑุร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 16 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีถวายพระพร ชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดไทยลุมพินี เมืองลุมพินี โดยนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยและชาวเนปาลในเมืองลุมพินีจำนวน 20 คน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และจิตอาสาชาวไทยและชาวเนปาลในเมืองลุมพินี ร่วมใจกันทำความสะอาดลานอุโบสถวัดไทยลุมพินี พร้อมทั้งมอบอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนกว่า 750 ณ โรงเรียนเมตตา เมืองลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อาคารเรียนดังกล่าว วัดไทยลุมพินีและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รวบร่วมเงินบริจาคจากชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาเพื่อต่อเติมอาคารเรียน เพื่อให้รองรับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พิธีมอบอาคารเรียนได้รับความสนใจจากชุมชนโดยรอบและมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยและชาวเนปาลในเมืองลุมพินีได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรนานาชาติ จำนวน 88 รูป พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ วัดไทยลุมพินี เมืองลุมพินี และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในพิธีดังกล่าวประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์เนปาล ศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน และไทย จำนวน 100 รูป การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และเวียนเทียนประทักษิณรอบวิหารมายาเทวี โดยมีประชาชนชาวไทย ชาวเนปาล และชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน

พิธีเปิดการฝึกสอนมวยไทยและการอบรมกรรมการมวยไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับสมาคมมวยไทยแห่งเนปาล (Nepal National Muay Thai Association) จัดฝึกสอนมวยไทยและการอบรมกรรมการมวยไทยให้แก่ชาวเนปาล ระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ค. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นาย Jagat Bahadur Sunar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาแห่งเนปาล และนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกสอนทักษะมวยไทยและการอบรมกรรมการมวยไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านมวยไทยและให้ความรู้ด้านกฎและกติกาแก่นักกีฬาและผู้ตัดสินมวยไทยในเนปาล นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน จากชมรมมวยกว่า 18กระชับ แห่ง ในเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนบริษัทการบินไทยและชาวเนปาลประมาณ 60 คน เข้าร่วมสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะแด่คณะสงฆ์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนไทยในเนปาลระลึกถึง 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทยในการเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสที่ พล.อ. ธารไชยยันต์ฯ และคณะเดินทางเยือนเนปาลในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pradeep Kumar Gyawali รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล ในโอกาสที่นาย Gyawali เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการต่างประเทศเนปาล โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและเนปาล การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และการเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เนปาล ในปี 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้แจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินโครงการร่วมกับ UNDP และ IOM เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเนปาลและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี 2558 หน่วยงานละ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะมอบเงินช่วยเหลือ 1.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อบูรณะวิหารมหาเทพในกรุงกาฐมาณฑุที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา โอกาสด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เนปาล ครั้งที่ 5 การหารือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตและมิตรภาพระหว่างสองประเทศภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของเนปาล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง แห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล

เมี่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. สภากาชาดเนปาลได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลางแห่งใหม่ของสภากาชาดเนปาล ณ ถนน Exhibition กรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสภากาชาดไทยจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางแห่งใหม่ทดแทนอาคารเดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2558 ทั้งนี้ ผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ได้แก่ นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาวาโทแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนาย Sanjeev Thapa ประธานสภากาดชาดเนปาล และนาย Bidhya Sundar Shakya นายกเทศมนตรีกรุงกาฐมาณฑุ เป็นผู้ประกอบพิธีฝ่ายเนปาล และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยและเนปาลเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นางวัสสิกา เผือกโสมณ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเนปาล และสื่อมวลชน
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลครั้งนี้เป็นผลมาจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดเนปาลเพื่อการบริการโลหิต ในปี 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีอันดีระหว่างหน่วยงานทั้งสอง และส่งเสริมให้สภากาชาดเนปาลสามารถให้บริการด้านโลหิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความร่วมมือระหว่างสภากาชาดของทั้งสองประเทศและเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยกับเนปาลอย่างยั่งยืนสืบไป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยประจำปี 2561 ของสมาคมมวย เนปาล-ไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าวและมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกนักมวยชาวเนปาลเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 12 – 22 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดการแข่งขันดังกล่าวของสมาคมฯ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การชกมวยไทยในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ของเนปาลรวมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับสมาคมฯ ในการประชาสัมพันธ์ศิลปะการต่อสู้ของไทยดังกล่าวให้แพร่หลายมากขึ้นต่อไป การเข้าร่วมงานดังกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชนเนปาลอันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชนโดยใช้มวยไทยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเนปาลให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มอบเงินบริจาคแก่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการต่อเติมอาคารเรียนของโรงเรียนเมตตา

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้มอบเงินบริจาคจากชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 850,000 รูปีเนปาล (283,333 บาท) ให้แก่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เพื่อสนับสนุนการต่อเติมอาคารเรียนของโรงเรียนเมตตา เมืองลุมพินี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยลุมพินีได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ โรงเรียนเมตตาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมูลนิธิสังคมสงเคราะห์ลุมพินี (Lumbini Social Service Foundation) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการร่วมตัวของเยาวชนที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา การฝึกฝนสมาธิ และกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ จนในที่สุดได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ปัจจุบัน โรงเรียนเมตตาเปิดให้การศึกษาและอบรมพระพุทธศาสนาแก่เด็กยากไร้ชาวเนปาลที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุมพินีและหมู่บ้านใกล้เคียงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมต้นและมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 750 คน การมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงเรียนเมตตาในครั้งนี้จึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เนปาลรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับเนปาลให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ต้อนรับพระภิกษุนวกะและคณะ ณ ลุมพินี ในโอกาสพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมต้อนรับพระภิกษุนวกะ 61 รูป และคณะ ในโอกาสพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ คณะของพระภิกษุนวกะ มีนายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอดีตเอกอัครราชทูต และนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอดีตเอกอัครราชทูต ร่วมบรรพชาอุปสมบทด้วย สำหรับคณะอุบาสกอุบาสิกามีนางโสภา พานิช รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการ และนายชลิต มานิตยกุล ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ วัดไทยลุมพินี ร่วมเดินทางมาด้วย
ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการศึกษาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุนวกะ 61 รูปและคณะ ณ วิหารมายาเทวี รวมทั้งการถวายผ้าไตรพระราชทานต่อพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุนวกะ ซึ่งได้ออกรับบิณฑบาตบริเวณหน้าอุโบสถวัดไทยลุมพินี ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
การบรรพชาอุปสมบทหมู่และการจาริกแสวงบุญปฏิบัติธรรมมายังลุมพินีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างล้นพ้นที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมโครงการทำบุญถวายพระพุทธรูป 1,000 องค์ เพื่อสนับสนุนวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการทำบุญถวายพระพุทธรูป 1,000 องค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารที่พักของสงฆ์ในวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (International Monastic Buddhist College - IMBC) และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยมีพระภิกษุ Pragyalok Maha Thera ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดังกล่าวเป็นประธานในพิธี และมีเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำเนปาล แขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธเนปาลเข้าร่วมประมาณ 100 คน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดตั้งโครงการทำบุญดังกล่าวและในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิด 61 พรรษา ของพระภิกษุ Pragyalok โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับ IMBC เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรในเนปาลและความร่วมมือทางพุทธศาสนาในมิติต่างๆ การเข้าร่วมงานดังกล่าวของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชนและเพิ่มพูนความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและเนปาลให้เข้มแข็งสืบไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดงานวันชาติ ประจำปี 2560

เมี่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมฉลอง 3 วาระสำคัญ ได้แก่ (1) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2) วันชาติ และ (3) วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Soaltee Crowne Plaza โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานและมีนาย Nanda Bahadur Pun รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ พลเอก Rajendra Chhetri ผู้บัญชาการกองทัพบกเนปาล ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 400 คน

กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนงานผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Microsurgical Workshop 2017) ภายใต้โครงการ Brightness to the Nepalese’s Eyes จำนวน 186,250 รูปีเนปาล (60,000 บาท) แก่พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ณ อาคารพลังศรัทธาไทย เพื่อผ่าตัดรักษาต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ 7 โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโรคทางตา Tilganga ของเนปาลเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกโดยคาดว่าจะสามารถผ่าตัดต้อกระจกให้กับชาวเนปาลในครั้งนี้ได้ประมาณ 700 ราย รวมเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มโครงการจำนวนประมาณ 2,873 ราย
ผลประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือการผ่าตัดรักษาต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการนำความปรารถนาดีจากชาวไทยไปสู่ชาวเนปาล และเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของวัดไทยลุมพินี ทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ประชาชนชาวเนปาลในพื้นที่อีกด้วย

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมี่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายเอกอรรถ ทิตาราม อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้มอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยจำนวน 156,250 รูปี (50,000 บาท) ให้กับนาย Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กร YES ในการตรวจสุขภาพตาและการผ่าตัดตาต้อกระจกฟรีเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้

พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัด วิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ทีมประเทศไทย และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเนปาลเข้าร่วม โดยในโอกาสนี้ ผู้แทนฝ่ายเนปาลได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดพระพุทธศาสนาในเนปาลดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนปาลให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรและถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 125 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในช่วงบ่ายได้มีการจัดพิธีสวดมาติกาและสดัปกรณ์ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ทอดผ้ามหาบังสุกลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลดังกล่าว หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดไฟหลวงจากหีบเพลิงพระราชทานจากประเทศไทย และวางดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาและผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวมทั้งพระสงฆ์ไทย พระสงฆ์นานาชาติ และแม่ชี จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีเสร็จสิ้นเวลา 17.00 น.

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสิริกิตติวิหาร เมืองกีรติปูร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสิริกิตติวิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมี เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในเนปาล เข้าร่วมพิธี พระสงฆ์ไทยและเนปาลจำนวน 10 รูป ได้เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยบทสวดปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 16.15 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ เมืองกาฐมา ณ ฑุจัดกิจกรรมการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ โดยในเวลา 09.30 น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้นำ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรส ชาวไทยที่อาศัยในกรุงกาฐมาณฑุ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ รวม 20 คน ทำพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาล 2 นายทำหน้าที่เป็นผู้เชิญธง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกจำนวน 10 นาย ทำความเคารพธงชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อบรรเทา เหตุกาณ์อุทกภัยและดินถล่มในเนปาล

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้มอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทยจำนวน 2 ล้านบาท (6,144,393.24 รูปีเนปาล) ให้กับรัฐบาลเนปาลซึ่งมีนาย Girirajmani Pokharel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนปาล รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเป็นผู้รับมอบ การมอบเงินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลเนปาลในการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อันเป็นการยืนยันมิตรภาพของไทยซึ่งได้ให้การให้ความช่วยเหลือแก่เนปาลมาอย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นระหว่างกันสืบไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดงาน Thai Festival 2017 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 60 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดงาน Thai Festival 2017 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติแก่สาธารณชนเนปาล โดยมีการ ออกร้านของร้านอาหารไทยในกรุงกาฐมาณฑุ การเผยแพร่สินค้านำเข้าของไทยโดยผู้ประกอบการเนปาล การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และงานจักรสานจากไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดมุมนวดแผนไทย การแสดงแกะสลักผลไม้ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากคณะนักแสดงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวร่วมกับนายชางเคอร์ ดาส ไบรากี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาล โดยมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการระดับสูง ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชนเนปาล เข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ ตลอดงานมีผู้เข้าชมงานกว่า 1,000 คน การจัดงาน Thai Festival 2017 ในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเนปาลและส่งเสริมความเข้าใจในระดับประชาชนของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีปิดงานธรรมเทศนาในเขตมัดทยาปูร์ธิมี ณ วัดปาติวิหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมพิธีปิดงานธรรมเทศนาในเทศบาลมัดทยาปูร์ธิมี ณ วัดปาติวิหาร โดยมีคณะสงฆ์และชี นายกเทศบาลมัดทยาปูร์ธิมี และชาวบ้านเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศรัทธาของชาวบ้านมัดทยาปูร์ธิมีต่อพุทธศาสนาและแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อการจัดงานธรรมเทศนาตลอด 1 เดือน เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชาวบ้านมัดทยาปูร์ธิมี และเป็นตัวแทนในการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้อุปการะคุณของวัดปาติวิหาร การเข้าร่วมงานของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับประชาชนระหว่างไทยกับเนปาล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้นต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับสมาคมโรงแรมเนปาลและสมาคมมิตรภาพเนปาล-ไทย จัดงานสาธิตการทำอาหารไทย

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุร่วมกับโรงแรมเปิดงานสาธิตการทำอาหารไทย Exploring Thailand, a Culinary Experience with Master Chefs ณ ห้อง Kumari Hall โรงแรม Annapurna โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมโรงแรมเนปาลและสมาคมมิตรภาพเนปาล-ไทย ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมการประกอบอาหารไทยต้นตำรับอย่างมีมาตรฐานในโรงแรมและร้านอาหารในเนปาล โดยมีคณะแม่ครัวมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาสาธิตการปรุงอาหารไทยยอดนิยม 4 เมนู ได้แก่ ถุงทอง ต้มยำกุ้ง ส้มตำ และเส้นจันทน์ผัดกุ้ง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อครัวจากโรงแรมชั้นนำในเนปาล ร้านอาหาร สื่อท้องถิ่นและประชาชนชาวเนปาล การจัดงานในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันอาหารไทยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากชาวเนปาล การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวเนปาลเกี่ยวกับอาหารไทยและการปรุงอาหารไทยอย่างถูกวิธีจึงนับว่าเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในเนปาลมากขึ้นต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับโรงแรม Yak & Yeti จัดงาน Thai Food Gala

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับโรงแรม Yak & Yeti จัดงาน Thai Food Gala โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเนปาลภายใต้นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของรัฐบาล และส่งเสริมการปรุงอาหารไทยให้เป็นมาตรฐาน โดยการใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากไทยในการประกอบอาหาร สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคณะแม่ครัว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาร่วมปรุงอาหารภายในงานและสาธิตการประกอบอาหารไทยยอดนิยม 2 เมนู คือ ผัดไทยและส้มต้ม และยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากคณะนักแสดงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ พิธีเปิดงาน Thai Food Gala ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากโดยมีคณะทูตานุทูต ข้าราชการระดับสูง และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2560 ยังมีการจัดมุมอาหารไทยภายในห้องอาหาร Sunrise ของโรงแรม Yak & Yeti และการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค. 2560

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 60 สอท. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในเวลา 09.15 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรส ชาวไทยที่อาศัยในกรุงกาฐมาณฑุ และข้าราชการ กต. ที่เดินทางมาร่วมการประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC ครั้งที่ 15 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ ในเวลา 09.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี จนกระทั่งเวลา 10.00 น. จึงเสร็จสิ้นพิธีฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บ้านพักเอกอัครราชทูต โดยในเวลา 09.30 น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรส รวมทั้งชาวไทยในกรุงกาฐมาณฑุ ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำชาวไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์เนปาลจำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ และชาวไทย ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ จนกระทั่งเวลา 12.00 น. จึงเสร็จสิ้นพิธีฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 16.45 น. ซึ่งตรงกับประเทศไทยเวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ โดยมี นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรส และชาวไทยที่อาศัยในกรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 15 คน และมีประธานพิธีสงฆ์ คือ ญาณปุณณิกะ มหาเถระ รองสังฆราชแห่งประเทศเนปาลและเจ้าอาวาสวัดวิศวะสันติวิหารพระสงฆ์ 9 รูป สามเณร 25 รูป และแม่ชีเนปาล 2 ท่าน สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวาย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์และสามเณร และเสร็จสิ้นพิธีฯ ในเวลา 17.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด และชุมชนไทยในเนปาลประมาณ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และสามารถประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ได้มากกว่า 200 ดอก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Krishna Bahadur Mahara รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการต่างประเทศเนปาล โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเนปาลในด้านศาสนาและวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการศึกษา รวมทั้งโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนไทยในเนปาล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมงานประกาศจัดตั้งกองทุนการศึกษาพลเรือนและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศเนปาล

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานประกาศจัดตั้งกองทุนการศึกษาพลเรือนและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศเนปาล (ไอเอสเต้ประเทศเนปาล) ณ โรงแรม Yak & Yeti โดยมีนาย Gopal Man Shrestha รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาเนปาลเป็นประธาน งานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาในระยะยาวสำหรับนักเรียนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และเปิดโครงการไอเอสเต้ประเทศเนปาลอย่างเป็นทางการ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมสมาคมชาวเนปาลในประเทศไทยที่ได้จัดงานระดมเงินบริจาคจากชาวไทยและสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อนำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษาพลเรือนและแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งสำนักงานไอเอสเต้ในประเทศเนปาลซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาไทยเดินทางมาฝึกงานที่เนปาลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตามท้องถิ่นต่างๆ การเข้าร่วมงานของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้เป็นการยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเนปาลและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ไทยได้มอบให้แก่เนปาลมาอย่างต่อเนื่อง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสมาคมมหาวิทยาลัยในเนปาล

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมเป็น สักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสมาคมหาวิทยาลัยในเนปาล ณ โรงแรม Radisson เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านทุนการอบรมและการศึกษากับเนปาลมาโดยตลอดและแสดงความยินดีต่อองค์กรเอกชนทั้งสองที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเนปาลเข้าใจระบบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของไทยและไปศึกษาต่อที่ประเทศไทยมากขึ้น การเข้าร่วมงานของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ และแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาของไทยให้มีศักยภาพและเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาระหว่างประเทศ

»More

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหม่ ณ หมู่บ้านมาเชกา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหม่ ณ หมู่บ้านมาเชกา จัดโดยแม่ชีปุญญวาตี กูรูมา ประธานวัดศากยมุนี กีรติวิหาร ซึ่งมีคณะสงฆ์และชี นักการเมืองเนปาล และชาวบ้านมาเชกา เข้าร่วมงานกว่า 100 คน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศรัทธาของชาวบ้านมาเชกาต่อพุทธศาสนาและแสดงความขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธรูป เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชาวบ้านมาเชกาและเป็นตัวแทนผู้จัดในการมอบใบอนุโมทนาบัตรและของที่ระลึกต่อผู้บริจาคเงิน การเข้าร่วมงานของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับประชาชนระหว่างไทยกับเนปาล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาให้แน่นแฟ้นต่อไป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมงานครบรอบ 2561 ปีประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันลุมพินีประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 2561 ปีประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันลุมพินีประจำปี 2560 จัดโดย Lumbini Development Trust และมีนายนันดา บาฮาดูร์ ปุน รองประธานาธิบดีเนปาลเป็นประธานในพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐบาลเนปาลในการจัดงานดังกล่าวและยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาพุทธกับเนปาลต่อไป เมื่อพิธีเสร็จสิ้น รองประธานาธิบดีเนปาลได้เข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับรองประธานาธิบดีฯ อีกด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดนิทรรศการภายถ่ายลุมพินีและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายลุมพินีและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ อาคาร Visitor Center ลุมพินี โดยมีคณะสงฆ์และชีนานาชาติ สื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ชาวพุทธร่วมระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติพื้นที่ของลุมพินีและเปิดวีดีทัศน์สารคดีเรื่อง “Lumbini a dream land of peace” ให้กับคณะสงฆ์ ชี และสาธารณชนได้รับชมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสิริกิตติ์วิหาร เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ผู้แทนบริษัทการบินไทยและชาวเนปาลประมาณ 90 คน เข้าร่วมสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะแด่คณะสงฆ์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเชิญชวนให้คนไทยในกาฐมาณฑุระลึกถึง 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเนปาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้ง
ต่อประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Right Honorable President Bidya Devi Bhandari) เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งข้าราชการชั้นสูงฝ่ายเนปาลเข้าร่วมพิธี ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือทวิภาคีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างไทยกับเนปาลทางด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่ได้มีมาตลอดระยะเวลา 58 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจให้กับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวชาวเนปาล

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจ จำนวนทั้งสิ้น 21 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลในหมู่บ้านฟูลบารี (Phulbari Village) เมืองปาตัน โดยมีคุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืนและคณะชาวไทยและชาวเนปาลกว่า 80 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว การมอบบ้านพร้อมใจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของไทยและเนปาล 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเก้ายั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และบริษัท Innotech Nepal Private Limited ซึ่งได้ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเนปาลในหมู่บ้านอย่างล้นหลาม ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณในน้ำใจของชาวไทยที่มีให้กับชาวเนปาลมาโดยตลอด

อุปทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ (Kathmandu University) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยโพคารา (Pokhara University) และ Kathmandu University ในช่วงวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2560 เพื่อจัดกิจกรรมสรรหานักศึกษา (On-site Active Recruitment) ที่มีความสนใจในหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งจัดงานพบปะกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (Mahidol Alumni Meeting) อีกด้วย

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ วัน (บำเพ็ญกุศลสตมวาร) ณ วัดวิศวะสันติวิหาร โดยอุปทูตได้เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีซึ่งมีผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และประชาชนไทยในกาฐมาณฑุเข้าร่วม ทั้งนี้ พระศรีพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมทั้งคณะภิกษุและชีจากวัดวิศวะสันติวิหารและวัดใกล้เคียง ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อพิธีเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ภาษาเนปาลและอังกฤษ แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านเป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ เล่ม เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และคณะสงฆ์จากวัดไทยลุมพินี นำโดยพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการผ่าตัดตา Cataract Microsurgical Workshop ภายใต้โครงการ Brightness to the Nepalese’s Eyes ที่เมืองลุมพินี โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยลุมพินี บริษัทการบินไทยฯ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ ทั้งของไทยและเนปาล โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเนปาลที่ประสบปัญหาต้อกระจกซึ่งได้จัดติดต่อกันมากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ในปี้นี้ การดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกในระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2559 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากไทยรวม 14 คน นำโดยศาสตราจารย์ นพ. พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยดำเนินการผ่าตัดตาร่วมกับสถาบันโรคทางตา Tilganga สรุปยอดโครงการผ่าตัดตาครั้งนี้สามารถผ่าตัดตาให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลรวม 674 ราย

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมี่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ และพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี มอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๒๙๑, ๖๐๓.๕ รูปีเนปาล (ประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท) ให้กับนาย Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต การบริจาคเงินดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสายตาให้ดีขึ้นต่อไป

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตครบรอบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบรอบ ๕๐ วัน (บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมพระสงฆ์ไทยและเนปาลอีกจำนวน ๙ รูป นำชาวไทยและชาวต่างชาติ เจริญพระพุทธมนต์และทำสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 30 คนเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตรแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ครบ 7 วัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ครบ 7 วัน ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีภิกษุและภิกษุณีช่าวเนปาล รวมทั้งชุมชนชาวไทยและเนปาลเข้าร่วมกว่า 200 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 Dr. Prakash Sharan Mahat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูตให้การต้อนรับ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เปิดให้มีการลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้เปิดให้มีการลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งมีชุมชนชาวไทยในเนปาล ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเนปาล และคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศในเนปาลเข้าลงนามเป็นจำนวนมาก

รองนายกรัฐมนตรีเนปาลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 นาย Bimalendra Nidhi รองนายกรัฐมนตรีเนปาลรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนปาลได้เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูตให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pushpa Kamal Dahal นายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ บ้านพักรับรอง Baluwatar โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไปเป็นแขกเกียรติยศงานประกวด Miss Grand Nepal 2016

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ (Chief Guest) ในงานประกวด Miss Grand Nepal 2016 รอบสุดท้าย ณ โรงแรม Hyatt Regency กรุงกาฐมาณฑุ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้จุดไฟสัญลักษณ์เปิดงาน (PANAS) รวมทั้งกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ การประกวด Miss Grand Nepal 2016 ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกในเนปาลเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมประกวด Miss Grand International 2016 ณ นครลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การประกวด Miss Grand Internattional ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 5 รายการใหญ่สำหรับการประกวดนางงามระดับระหว่างประเทศ ซึ่งการประกวดรายการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย ก่อตั้งและดำเนินการโดยนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล มีแนวทางเพื่อเป็นการรณรงค์หยุดการทำสงครามและการใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นำพระสงฆ์ประมาณ 100 รูป เจริญพระพุทธมนต์และจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพรพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงนิวเดลี และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Kumari Hall โรงแรม Annapurna กรุงกาฐมาณฑุ ทั้งนี้ ในช่วงงานเลี้ยงรับรองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล คณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดการแสดงรำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสดังกล่าวด้วย

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล

ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ณ กรุงกาฐมาณฑุ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงนิวเดลี ในฐานะทีมประเทศไทยในเนปาลร่วมกับโรงแรม Annapurna, กลุ่ม Zonta International, Federation of Women Entrepreneurs of Nepal (FWEAN) และ Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล ณ โรงแรม Annapurna โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ นางสาวอาภัสรา เพ็ญประพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้จากไทยและผู้ช่วยจำนวนรวม 5 ท่าน เดินทางมาสาธิตการจัดดอกไม้สดและการประยุกต์ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชาวเนปาล ซึ่งมีชาวเนปาลที่ประกอบกิจการและทำงานในร้านดอกไม้ แม่บ้าน รวมไปถึงพนักงานโรงแรมให้ความสนใจและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน และในช่วงค่ำของวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้อง Kumari Hall โรงแรม Annapurna โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยราชการเนปาล และภาคเอกชนเนปาลที่สนใจและมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 250 คน ซึ่งรายการสำคัญในงานเลี้ยงรับรองคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดการแสดงมากถึง 12 ชุดและได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาลจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการส่งเสริม ขีดความสามารถและความร่วมมือด้านการส่งออกดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยไปยังเนปาล ในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมพระสงฆ์นานาชาติจำนวน 68 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ณ ทำเนียบ เอกอัครราชทูตฯ โดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ชุมชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนำโดยพระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จากนั้น นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีไทย คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ สตรีไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายคมรัฐ พิชิตเดช นักปีนเขา Ms. Siv Harstad สตรีชาวนอร์เวย์คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด Srikirti Vihara เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศเนปาล ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศเนปาล พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชน
ชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุและชาวเนปาลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน

ทุนการศึกษาจากวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุและพระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี มอบเงินบริจาคจำนวน 512,765.95 รูปีเนปาล (หรือประมาณ 170,000 บาท) ให้กับนาย Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) โดยการบริจาคเงินดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และตัวแทนจากองค์กร YES ร่วมเป็นสักขีพยาน

การจัดกิจกรรมผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยภริยาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และคณะสงฆ์จากวัดไทยลุมพินี นำโดยพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดตา “Brightness to the Nepalese’s Eyes” ที่เมืองลุมพินี โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยลุมพินี และบริษัทการบินไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเนปาล
ที่ประสบปัญหาทางสายตาซึ่งได้จัดติดต่อกันมากว่า 5 ปีตั้งแต่ปี 2554
การดำเนินการผ่าตัดตาที่ลุมพินีระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2558 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยในครั้งนี้
ได้มีคณะแพทย์และพยาบาลจากไทยรวม 9 คน นำโดย นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการผ่าตัดตาร่วมกับ รพ. Tilganga สรุปยอดโครงการผ่าตัดตาครั้งนี้สามารถผ่าตัดตาให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลได้รวม 728 รายซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา

การมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทางด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลทางด้านการศึกษา จำนวน 229,741.52 บาท หรือเท่ากับ 765,805.06 รูปีเนปาล ให้กับนาง Mina Poudel หัวหน้าฝ่าย ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการเนปาล โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเนปาลและตัวแทนครูใหญ่โรงเรียนในเนปาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเนปาลต่อไป

การมอบเงินช่วยเหลือวัดอนันทะกุฏิวิหาร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,140,000 บาท (หรือเท่ากับ 3,348,017.62 รูปีเนปาล) ให้กับพระภิกขุไมตรี มหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอนันทะกุฏิวิหาร เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อบูรณะวัดอนันทะกุฏิวิหาร
ที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะแพทย์และพยาบาลไทย
ซึ่งมาร่วมโครงการผ่าตัดตาให้ชาวเนปาลร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินดังกล่าว

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระศรีโพธิวิเทศ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตติวณโณ ป.ธ. 9) วัดไทยลุมพินี ซึ่งจัดโดยวัดวิศวะสันติวิหาร
กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนบริษัทการบินไทยฯ สำนักงาน
กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงาน Music in the Garden ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยในครั้งนี้ได้เชิญนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมแสดงในงานดังกล่าวประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิค และเพลงไทยสากลร่วมสมัย โดยมีอาจารย์ศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน เป็นผู้อำนวยเพลง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 70 คน จากคณะทูต นักธุรกิจ Friends of Thailand รวมทั้งผู้แทนจากสื่อมวลชนต่างๆ ของเนปาลเข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และงานวันชาติไทย
ณ โรงแรม Yak & Yeti โดยมีนาย Nanda Bahadur Pun รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำกองทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต
อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล
รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้อัญเชิญเพลง
พระราชนิพนธ์และเพลงสากลรวมทั้งเพลงเนปาลร่วมบรรเลงในงานด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ยังได้รับการสนับสนุนช่อดอกกล้วยไม้จากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุรวมทั้งปฏิทินและสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี เพื่อแจก
ผู้มาร่วมงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่
12 สิงหาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นำโดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และภายหลัง
เสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

การบริจาคของวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ เลขานุการวัดไทยลุมพินี บริจาคเงินให้กับลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อช่วยเหลือจากเหตุแผ่นดินไหว โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สภาหอการค้าเนปาลจัดการประชุมต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นาย Rajesh Kazi Shrestha ประธานสภาหอการค้าเนปาล พร้อมด้วยสมาชิก
ได้จัดการประชุมเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะด้านการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

สมาคม Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นาย Janak Bahadur Singh ประธานสมาคม Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society พร้อมด้วยสมาชิกได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่และหารือในประเด็น
ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะด้านการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด Srikirti Vihara เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่
ณ กรุงกาฐมาณฑุและชาวเนปาล เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และงานสงกรานต์ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพิธีสงฆ์
ในช่วงเช้า จากนั้นนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ ททท. สำนักงาน
กรุงนิวเดลี และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2558 ควบคู่ไปด้วย โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเนปาล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้ง
ต่อ ดร. Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในพิธีด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุจัดงานเลี้ยงน้ำชาแก่สื่อมวลชนเนปาลและ Thailand elite

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาให้กับสื่อมวลชนเนปาล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ของเนปาล อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับสื่อมวลชนเนปาลที่จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่
2 – 8 มีนาคม 2558 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ผ่านสื่อมวลชนเนปาลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จัดขึ้นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกThailand elite เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sushil Koirala นายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Mahendra Bahadur Pandey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Shanker Das Bairagi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาล นาย Arjun Kant Mainali อธิบดีกรมพิธีการทูตเนปาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเข้าร่วมด้วย

การบริจาคสิ่งของด้านการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้บริจาคหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและอุปกรณ์การเรียนให้กับนาย Rabi Shankar Pradhan ครูใหญ่โรงเรียน Shree Ratna Rajya Laxmi Lower Secondary School ที่เมือง Bandipur เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

การแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดงานชิงแชมป์มวยไทยประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมมวยเนปาล – ไทย (Nepal Thai Boxing Association) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2558 โดยมีนักมวยจาก 14 เขตของเนปาลเข้าร่วม
การแข่งขันตลอดทั้งสองวัน

การลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างไทย – เนปาล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างนาง Shreejana Rana ประธานกรรมการ
บริหารโรงแรม Annapurna และนาย Rustom Vickers ผู้อำนวยการด้านต่างประเทศเครือดุสิตธานี (Dusit International Group) โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของโรงแรม Annapurna ภายใต้การบริหารของดุสิตธานีในชื่อ ‘The Dusit Thani Annapurna Hotel’

การลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างไทย – เนปาลในครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสองประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงแรมไทย – เนปาลมากขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท หรือเท่ากับ 151,240.16 รูปีเนปาล ให้กับสมาคม Nepal Thailand Friendship Society โดยมีนาง Pratima Pandey ประธานสมาคม เป็นผู้รับมอบที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ เป็นสักขีพยาน ซึ่งการบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท หรือเท่ากับ 151,240.16 รูปีเนปาล ให้กับองค์กร Youth Eye Service (YES) โดยมี ดร. Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารพลังศรัทธาไทย ลุมพินี ระหว่างพิธีเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล (Brightness to the Nepalese’s Eyes) ครั้งที่ 5 ซึ่งการบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา

พิธีเปิด Thai Corner ที่มหาวิทยาลัยโพครา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด Thai Corner อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยโพครา ที่เมืองโพครา โดยมีนายศาสตราจารย์ Bishnu Raj Tiwari รองอธิการบดีให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดตั้ง Thai Corner ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยชินวัตรและสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนหนังสือ เอกสาร วารสาร และวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับผู้สนใจได้ศึกษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 และงานวันชาติไทย ณ โรงแรม Hyatt Regency โดยมีนาย Paramananda Jha รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำกองทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต
อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล
รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้นำคณะนักดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เพลงร่วมบรรเลงในพิธีเปิดด้วย ระหว่างการจัดงาน ได้มีการนำอาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จำนวน 2 คนมาร่วมจัดแสดงการแกะสลักผลไม้ไทยและการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ เช่น ขนมเบื้อง ให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

»More

พิธีส่งมอบความตกลงและการประกาศการเป็นผู้แทนของ รพ.สมิติเวชประจำเนปาลอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นสักขีพยานใน พิธีส่งมอบความตกลงและการประกาศการเป็นผู้แทนของ รพ.สมิติเวชประจำเนปาล ณ โรงแรม Radisson กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยนายจักรพันธ์ ยุวรี เลขานุการเอก นาย Raju Shrestha เจ้าของบริษัท Speedway Pvt. Ltd. นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ดูแลโครงการในเนปาล รพ.สมิติเวช Dr. Roop Jyoti รองประธานกลุ่ม Jyoti นายฉันทัญช์ ศรีนิลทา ผู้จัดการทั่วไป บ.การบินไทยประจำเนปาล และคุณลินิน พิมเสนีย์ ผู้จัดการโครงการต่างประเทศ รพ.สมิติเวช พิธีมอบความตกลงดังกล่าว นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ เป็นผู้แทนส่งมอบความตกลงการเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการให้แก่นาย Raju Shrestha

การประชุมพุทธศาสนานานาชาติที่เมืองลุมพินี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และนายจักรพันธ์ ยุวรี เลขานุการเอก ได้เข้าพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนานานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม คุ้มครอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทางพุทธศาสนาที่เมืองลุมพินี ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ฯพณฯ Dr. Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีเนปาลเป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติจากเนปาลและนานาชาติเข้าร่วม ประกอบด้วย นาย.Prakash Man Singh รองนายกรัฐมนตรีเนปาล นาย Deepak Chandra Amatya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และการบินพลเรือนเนปาล นาย Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาพม่า นาย T.B. Ekanayaka รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและศิลปะศรีลังกา พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ Dr. Ashin Nyanissara จากพม่า, พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ Dr. Jnanapurnik จากเนปาล, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), พระคุณเจ้า Acharaya Karma Sanbo Sherpa รองประธาน LDT, นาย Christian Manhart ผู้แทน UNECO ประจำเนปาลและเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในเนปาล รวมทั้งภิกษุ ภิกษุณี แม่ชีจากประเทศพุทธศาสนาต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวรวมประมาณ 600 คน

พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินีและพิธีเปิดอาคารพลังศรัทธาไทย ณ ลุมพินี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมคณะคนไทยและคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ และภายหลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดอาคารพลังศรัทธาไทย สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้ใช้ในกิจต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ LDT เนปาล พระผู้ใหญ่จากวัดนานาชาติ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกว่า 160 คน

งานทอดกฐิน ณ วัดไทยลุมพินี ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดไทยลุมพินี ประจำปี 2557 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

งานพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอนันทะกุฏิวิหาร ปี 2557

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ฯพณฯ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดอนันทะกุฏิวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีนางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นางศริกานต์ พลมณี รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ H.E. Mr. W.M. Senevirathna เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำเนปาล และภริยาเข้าร่วมพิธี รวมทั้งพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของเนปาล ซึ่งประกอบไปด้วย พระกยันเนอปูรนิก มหาสัทธาเวีย รองสมเด็จพระสังฆราชของเนปาล พระภิกขุไมตรี มหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอนันทะกุฏิ และ
มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเนปาลเข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,283 รูปีเนปาล

การบริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล BIR

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 8 เตียงมูลค่า 300,070 รูปีเนปาลให้กับโรงพยาบาล BIR ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล โดยมี ดร. Ashok Bajracharya หัวหน้าภาคศัลยกรรมกระดูก เป็นตัวแทนรับมอบของโรงพยาบาล BIR ทั้งนี้
เตียงผู้ป่วยดังกล่าวจะใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ของโรงพยาบาล BIR

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และน.ส.จิรกานต์ พรโสภิต เลขานุการเอกได้เยือนเมืองจานักปูร์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1,500,000 รูปีเนปาล เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2 โดยเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงในส่วนหลังคาของฌาปนสถานปัจจุบันและการสร้างฌาปนสถานสำหรับเด็ก โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ประกอบด้วยภาครัฐ วัดไทยลุมพินี และภาคเอกชนไทย โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ในโอกาสนี้คณะฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อสำรวจดูความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 149,521.53 รูปีเนปาล ให้กับ ดร. Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) การบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาล
ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา

การจัดโครงการ Taste of Thailand

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ภายใต้ชื่อ Taste of Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยและดนตรีไทยร่วมสมัย
การจัดงานเริ่มต้นโดยนางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้น
เป็นสาธิตการประกอบอาหารและขนมไทยโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ให้คณะภริยาทูตานุทูตและแม่บ้านชาวเนปาลที่มีกำลังซื้อสูง ตามด้วยการจัดเลี้ยงอาหารไทยในลักษณะ food bazaar ให้กับคณะทูตานุทูตควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยโดยวงดนตรีไทย Rootman ที่เคยร่วมงานแสดงเทศกาลดนตรีประจำปี Jazzmandu ที่กรุงกาฐมาณฑุเมื่อปีก่อน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีภริยาคณะทูตานุทูตและสตรีเนปาลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก