ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจให้กับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวชาวเนปาล

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจ จำนวนทั้งสิ้น 21 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลในหมู่บ้านฟูลบารี (Phulbari Village) เมืองปาตัน โดยมีคุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืนและคณะชาวไทยและชาวเนปาลกว่า 80 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว การมอบบ้านพร้อมใจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของไทยและเนปาล 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเก้ายั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และบริษัท Innotech Nepal Private Limited ซึ่งได้ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเนปาลในหมู่บ้านอย่างล้นหลาม ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณในน้ำใจของชาวไทยที่มีให้กับชาวเนปาลมาโดยตลอด

อุปทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ (Kathmandu University) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดการเยือนมหาวิทยาลัยโพคารา (Pokhara University) และ Kathmandu University ในช่วงวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2560 เพื่อจัดกิจกรรมสรรหานักศึกษา (On-site Active Recruitment) ที่มีความสนใจในหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งจัดงานพบปะกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย (Mahidol Alumni Meeting) อีกด้วย

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบรอบ ๑๐๐ วัน (บำเพ็ญกุศลสตมวาร) ณ วัดวิศวะสันติวิหาร โดยอุปทูตได้เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีซึ่งมีผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และประชาชนไทยในกาฐมาณฑุเข้าร่วม ทั้งนี้ พระศรีพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมทั้งคณะภิกษุและชีจากวัดวิศวะสันติวิหารและวัดใกล้เคียง ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อพิธีเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ภาษาเนปาลและอังกฤษ แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านเป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ เล่ม เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และคณะสงฆ์จากวัดไทยลุมพินี นำโดยพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการผ่าตัดตา Cataract Microsurgical Workshop ภายใต้โครงการ Brightness to the Nepalese’s Eyes ที่เมืองลุมพินี โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยลุมพินี บริษัทการบินไทยฯ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอื่นๆ ทั้งของไทยและเนปาล โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเนปาลที่ประสบปัญหาต้อกระจกซึ่งได้จัดติดต่อกันมากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ในปี้นี้ การดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกในระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2559 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากไทยรวม 14 คน นำโดยศาสตราจารย์ นพ. พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยดำเนินการผ่าตัดตาร่วมกับสถาบันโรคทางตา Tilganga สรุปยอดโครงการผ่าตัดตาครั้งนี้สามารถผ่าตัดตาให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลรวม 674 ราย

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมี่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ และพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี มอบเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๒๙๑, ๖๐๓.๕ รูปีเนปาล (ประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท) ให้กับนาย Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต การบริจาคเงินดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสายตาให้ดีขึ้นต่อไป

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตครบรอบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตครบรอบ ๕๐ วัน (บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงกาฐมาณฑุ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีพระศรีโพธิเวศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมพระสงฆ์ไทยและเนปาลอีกจำนวน ๙ รูป นำชาวไทยและชาวต่างชาติ เจริญพระพุทธมนต์และทำสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 30 คนเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตรแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ครบ 7 วัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ครบ 7 วัน ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีภิกษุและภิกษุณีช่าวเนปาล รวมทั้งชุมชนชาวไทยและเนปาลเข้าร่วมกว่า 200 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 Dr. Prakash Sharan Mahat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูตให้การต้อนรับ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เปิดให้มีการลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุได้เปิดให้มีการลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งมีชุมชนชาวไทยในเนปาล ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเนปาล และคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศในเนปาลเข้าลงนามเป็นจำนวนมาก

รองนายกรัฐมนตรีเนปาลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 นาย Bimalendra Nidhi รองนายกรัฐมนตรีเนปาลรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนปาลได้เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายเอกอรรถ ทิตาราม อุปทูตให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Pushpa Kamal Dahal นายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ บ้านพักรับรอง Baluwatar โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ไปเป็นแขกเกียรติยศงานประกวด Miss Grand Nepal 2016

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ (Chief Guest) ในงานประกวด Miss Grand Nepal 2016 รอบสุดท้าย ณ โรงแรม Hyatt Regency กรุงกาฐมาณฑุ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้จุดไฟสัญลักษณ์เปิดงาน (PANAS) รวมทั้งกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ การประกวด Miss Grand Nepal 2016 ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกในเนปาลเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมประกวด Miss Grand International 2016 ณ นครลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การประกวด Miss Grand Internattional ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 5 รายการใหญ่สำหรับการประกวดนางงามระดับระหว่างประเทศ ซึ่งการประกวดรายการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย ก่อตั้งและดำเนินการโดยนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล มีแนวทางเพื่อเป็นการรณรงค์หยุดการทำสงครามและการใช้ความรุนแรง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นำพระสงฆ์ประมาณ 100 รูป เจริญพระพุทธมนต์และจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพรพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงนิวเดลี และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Kumari Hall โรงแรม Annapurna กรุงกาฐมาณฑุ ทั้งนี้ ในช่วงงานเลี้ยงรับรองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล คณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดการแสดงรำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสดังกล่าวด้วย

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล

ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ณ กรุงกาฐมาณฑุ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงนิวเดลี ในฐานะทีมประเทศไทยในเนปาลร่วมกับโรงแรม Annapurna, กลุ่ม Zonta International, Federation of Women Entrepreneurs of Nepal (FWEAN) และ Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาล ณ โรงแรม Annapurna โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ นางสาวอาภัสรา เพ็ญประพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้จากไทยและผู้ช่วยจำนวนรวม 5 ท่าน เดินทางมาสาธิตการจัดดอกไม้สดและการประยุกต์ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ในการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชาวเนปาล ซึ่งมีชาวเนปาลที่ประกอบกิจการและทำงานในร้านดอกไม้ แม่บ้าน รวมไปถึงพนักงานโรงแรมให้ความสนใจและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน และในช่วงค่ำของวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้อง Kumari Hall โรงแรม Annapurna โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยราชการเนปาล และภาคเอกชนเนปาลที่สนใจและมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 250 คน ซึ่งรายการสำคัญในงานเลี้ยงรับรองคือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดการแสดงมากถึง 12 ชุดและได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดดอกไม้ไทย – เนปาลจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการส่งเสริม ขีดความสามารถและความร่วมมือด้านการส่งออกดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยไปยังเนปาล ในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมพระสงฆ์นานาชาติจำนวน 68 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 ณ ทำเนียบ เอกอัครราชทูตฯ โดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ชุมชนชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนำโดยพระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จากนั้น นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีไทย คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ สตรีไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายคมรัฐ พิชิตเดช นักปีนเขา Ms. Siv Harstad สตรีชาวนอร์เวย์คนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกาฐมาณฑุและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด Srikirti Vihara เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศเนปาล ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศเนปาล พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชน
ชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุและชาวเนปาลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน

ทุนการศึกษาจากวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดาของลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุและพระเทพโพธิวิเทศ
หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสและดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี มอบเงินบริจาคจำนวน 512,765.95 รูปีเนปาล (หรือประมาณ 170,000 บาท) ให้กับนาย Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) โดยการบริจาคเงินดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และวัดไทยลุมพินีเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และตัวแทนจากองค์กร YES ร่วมเป็นสักขีพยาน

การจัดกิจกรรมผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยภริยาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และคณะสงฆ์จากวัดไทยลุมพินี นำโดยพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดตา “Brightness to the Nepalese’s Eyes” ที่เมืองลุมพินี โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ วัดไทยลุมพินี และบริษัทการบินไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเนปาล
ที่ประสบปัญหาทางสายตาซึ่งได้จัดติดต่อกันมากว่า 5 ปีตั้งแต่ปี 2554
การดำเนินการผ่าตัดตาที่ลุมพินีระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2558 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยในครั้งนี้
ได้มีคณะแพทย์และพยาบาลจากไทยรวม 9 คน นำโดย นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยดำเนินการผ่าตัดตาร่วมกับ รพ. Tilganga สรุปยอดโครงการผ่าตัดตาครั้งนี้สามารถผ่าตัดตาให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาลได้รวม 728 รายซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา

การมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทางด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลทางด้านการศึกษา จำนวน 229,741.52 บาท หรือเท่ากับ 765,805.06 รูปีเนปาล ให้กับนาง Mina Poudel หัวหน้าฝ่าย ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการเนปาล โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเนปาลและตัวแทนครูใหญ่โรงเรียนในเนปาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเนปาลต่อไป

การมอบเงินช่วยเหลือวัดอนันทะกุฏิวิหาร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,140,000 บาท (หรือเท่ากับ 3,348,017.62 รูปีเนปาล) ให้กับพระภิกขุไมตรี มหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอนันทะกุฏิวิหาร เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อบูรณะวัดอนันทะกุฏิวิหาร
ที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะแพทย์และพยาบาลไทย
ซึ่งมาร่วมโครงการผ่าตัดตาให้ชาวเนปาลร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินดังกล่าว

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระศรีโพธิวิเทศ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตติวณโณ ป.ธ. 9) วัดไทยลุมพินี ซึ่งจัดโดยวัดวิศวะสันติวิหาร
กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนบริษัทการบินไทยฯ สำนักงาน
กรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงาน Music in the Garden ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยในครั้งนี้ได้เชิญนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมแสดงในงานดังกล่าวประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงคลาสสิค และเพลงไทยสากลร่วมสมัย โดยมีอาจารย์ศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน เป็นผู้อำนวยเพลง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 70 คน จากคณะทูต นักธุรกิจ Friends of Thailand รวมทั้งผู้แทนจากสื่อมวลชนต่างๆ ของเนปาลเข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และงานวันชาติไทย
ณ โรงแรม Yak & Yeti โดยมีนาย Nanda Bahadur Pun รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำกองทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต
อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล
รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้อัญเชิญเพลง
พระราชนิพนธ์และเพลงสากลรวมทั้งเพลงเนปาลร่วมบรรเลงในงานด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ยังได้รับการสนับสนุนช่อดอกกล้วยไม้จากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุรวมทั้งปฏิทินและสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี เพื่อแจก
ผู้มาร่วมงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่
12 สิงหาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นำโดยนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และภายหลัง
เสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

การบริจาคของวัดไทยลุมพินี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ เลขานุการวัดไทยลุมพินี บริจาคเงินให้กับลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อช่วยเหลือจากเหตุแผ่นดินไหว โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สภาหอการค้าเนปาลจัดการประชุมต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นาย Rajesh Kazi Shrestha ประธานสภาหอการค้าเนปาล พร้อมด้วยสมาชิก
ได้จัดการประชุมเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะด้านการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

สมาคม Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นาย Janak Bahadur Singh ประธานสมาคม Nepal – Thailand Friendship Cooperation Society พร้อมด้วยสมาชิกได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่และหารือในประเด็น
ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะด้านการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด Srikirti Vihara เมืองกีรติปูร์ โดยมีนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่
ณ กรุงกาฐมาณฑุและชาวเนปาล เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และงานสงกรานต์ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีพิธีสงฆ์
ในช่วงเช้า จากนั้นนายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงกาฐมาณฑุ ททท. สำนักงาน
กรุงนิวเดลี และชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2558 ควบคู่ไปด้วย โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนไทยและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเนปาล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายวุตติ วุตติสันต์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้ง
ต่อ ดร. Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในพิธีด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุจัดงานเลี้ยงน้ำชาแก่สื่อมวลชนเนปาลและ Thailand elite

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาให้กับสื่อมวลชนเนปาล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ของเนปาล อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับสื่อมวลชนเนปาลที่จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่
2 – 8 มีนาคม 2558 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ผ่านสื่อมวลชนเนปาลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จัดขึ้นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกThailand elite เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาดังกล่าวด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sushil Koirala นายกรัฐมนตรีเนปาลเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองฝ่าย
ได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Mahendra Bahadur Pandey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาล
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Shanker Das Bairagi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนปาล นาย Arjun Kant Mainali อธิบดีกรมพิธีการทูตเนปาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลเข้าร่วมด้วย

การบริจาคสิ่งของด้านการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้บริจาคหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและอุปกรณ์การเรียนให้กับนาย Rabi Shankar Pradhan ครูใหญ่โรงเรียน Shree Ratna Rajya Laxmi Lower Secondary School ที่เมือง Bandipur เพื่อใช้ในห้องสมุดโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

การแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดงานชิงแชมป์มวยไทยประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมมวยเนปาล – ไทย (Nepal Thai Boxing Association) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2558 โดยมีนักมวยจาก 14 เขตของเนปาลเข้าร่วม
การแข่งขันตลอดทั้งสองวัน

การลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างไทย – เนปาล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างนาง Shreejana Rana ประธานกรรมการ
บริหารโรงแรม Annapurna และนาย Rustom Vickers ผู้อำนวยการด้านต่างประเทศเครือดุสิตธานี (Dusit International Group) โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของโรงแรม Annapurna ภายใต้การบริหารของดุสิตธานีในชื่อ ‘The Dusit Thani Annapurna Hotel’

การลงนามความร่วมมือด้านการโรงแรมระหว่างไทย – เนปาลในครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสองประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงแรมไทย – เนปาลมากขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท หรือเท่ากับ 151,240.16 รูปีเนปาล ให้กับสมาคม Nepal Thailand Friendship Society โดยมีนาง Pratima Pandey ประธานสมาคม เป็นผู้รับมอบที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีสมาชิกของสมาคมฯ เป็นสักขีพยาน ซึ่งการบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท หรือเท่ากับ 151,240.16 รูปีเนปาล ให้กับองค์กร Youth Eye Service (YES) โดยมี ดร. Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารพลังศรัทธาไทย ลุมพินี ระหว่างพิธีเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเนปาล (Brightness to the Nepalese’s Eyes) ครั้งที่ 5 ซึ่งการบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา

พิธีเปิด Thai Corner ที่มหาวิทยาลัยโพครา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด Thai Corner อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยโพครา ที่เมืองโพครา โดยมีนายศาสตราจารย์ Bishnu Raj Tiwari รองอธิการบดีให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดตั้ง Thai Corner ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้งจากมหาวิทยาลัยชินวัตรและสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนหนังสือ เอกสาร วารสาร และวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับผู้สนใจได้ศึกษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 และงานวันชาติไทย ณ โรงแรม Hyatt Regency โดยมีนาย Paramananda Jha รองประธานาธิบดีเนปาลเดินทางมาร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ ผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ผู้นำกองทัพ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต
อดีตเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย หัวหน้าสำนักงานองค์กรของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในเนปาล บุคคลสำคัญจากภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเนปาล
รวมประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้นำคณะนักดนตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เพลงร่วมบรรเลงในพิธีเปิดด้วย ระหว่างการจัดงาน ได้มีการนำอาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ จำนวน 2 คนมาร่วมจัดแสดงการแกะสลักผลไม้ไทยและการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ เช่น ขนมเบื้อง ให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

»More

พิธีส่งมอบความตกลงและการประกาศการเป็นผู้แทนของ รพ.สมิติเวชประจำเนปาลอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เป็นสักขีพยานใน พิธีส่งมอบความตกลงและการประกาศการเป็นผู้แทนของ รพ.สมิติเวชประจำเนปาล ณ โรงแรม Radisson กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยนายจักรพันธ์ ยุวรี เลขานุการเอก นาย Raju Shrestha เจ้าของบริษัท Speedway Pvt. Ltd. นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ดูแลโครงการในเนปาล รพ.สมิติเวช Dr. Roop Jyoti รองประธานกลุ่ม Jyoti นายฉันทัญช์ ศรีนิลทา ผู้จัดการทั่วไป บ.การบินไทยประจำเนปาล และคุณลินิน พิมเสนีย์ ผู้จัดการโครงการต่างประเทศ รพ.สมิติเวช พิธีมอบความตกลงดังกล่าว นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ เป็นผู้แทนส่งมอบความตกลงการเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการให้แก่นาย Raju Shrestha

การประชุมพุทธศาสนานานาชาติที่เมืองลุมพินี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และนายจักรพันธ์ ยุวรี เลขานุการเอก ได้เข้าพิธีเปิดการประชุมพุทธศาสนานานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม คุ้มครอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทางพุทธศาสนาที่เมืองลุมพินี ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2557 โดยมี ฯพณฯ Dr. Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีเนปาลเป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติจากเนปาลและนานาชาติเข้าร่วม ประกอบด้วย นาย.Prakash Man Singh รองนายกรัฐมนตรีเนปาล นาย Deepak Chandra Amatya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และการบินพลเรือนเนปาล นาย Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาพม่า นาย T.B. Ekanayaka รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและศิลปะศรีลังกา พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ Dr. Ashin Nyanissara จากพม่า, พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ Dr. Jnanapurnik จากเนปาล, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), พระคุณเจ้า Acharaya Karma Sanbo Sherpa รองประธาน LDT, นาย Christian Manhart ผู้แทน UNECO ประจำเนปาลและเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในเนปาล รวมทั้งภิกษุ ภิกษุณี แม่ชีจากประเทศพุทธศาสนาต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวรวมประมาณ 600 คน

พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินีและพิธีเปิดอาคารพลังศรัทธาไทย ณ ลุมพินี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่า ณ วัดไทยลุมพินี นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมคณะคนไทยและคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ และภายหลังจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดอาคารพลังศรัทธาไทย สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้ใช้ในกิจต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ LDT เนปาล พระผู้ใหญ่จากวัดนานาชาติ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกว่า 160 คน

งานทอดกฐิน ณ วัดไทยลุมพินี ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้เข้าร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดไทยลุมพินี ประจำปี 2557 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายสมพงษ์ รัตนสุมาวงศ์ อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

งานพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอนันทะกุฏิวิหาร ปี 2557

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ฯพณฯ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดอนันทะกุฏิวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ โดยมีนางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นางศริกานต์ พลมณี รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ H.E. Mr. W.M. Senevirathna เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำเนปาล และภริยาเข้าร่วมพิธี รวมทั้งพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของเนปาล ซึ่งประกอบไปด้วย พระกยันเนอปูรนิก มหาสัทธาเวีย รองสมเด็จพระสังฆราชของเนปาล พระภิกขุไมตรี มหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอนันทะกุฏิ และ
มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเนปาลเข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,283 รูปีเนปาล

การบริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล BIR

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริจาคเตียงผู้ป่วยจำนวน 8 เตียงมูลค่า 300,070 รูปีเนปาลให้กับโรงพยาบาล BIR ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล โดยมี ดร. Ashok Bajracharya หัวหน้าภาคศัลยกรรมกระดูก เป็นตัวแทนรับมอบของโรงพยาบาล BIR ทั้งนี้
เตียงผู้ป่วยดังกล่าวจะใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ของโรงพยาบาล BIR

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และน.ส.จิรกานต์ พรโสภิต เลขานุการเอกได้เยือนเมืองจานักปูร์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1,500,000 รูปีเนปาล เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2 โดยเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงในส่วนหลังคาของฌาปนสถานปัจจุบันและการสร้างฌาปนสถานสำหรับเด็ก โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ประกอบด้วยภาครัฐ วัดไทยลุมพินี และภาคเอกชนไทย โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ในโอกาสนี้คณะฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อสำรวจดูความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการ

การมอบเงินบริจาคช่วยเหลือองค์กร Youth Eye Service (YES)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคจำนวน 149,521.53 รูปีเนปาล ให้กับ ดร. Siddhartha Ranjit ประธานองค์กร Youth Eye Service (YES) การบริจาคเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพตาฟรีสำหรับชาวเนปาลและเพื่อการผ่าตัดตาต้อกระจกขององค์กร YES เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาล
ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาสุขภาพตา

การจัดโครงการ Taste of Thailand

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ภายใต้ชื่อ Taste of Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยและดนตรีไทยร่วมสมัย
การจัดงานเริ่มต้นโดยนางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้น
เป็นสาธิตการประกอบอาหารและขนมไทยโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ให้คณะภริยาทูตานุทูตและแม่บ้านชาวเนปาลที่มีกำลังซื้อสูง ตามด้วยการจัดเลี้ยงอาหารไทยในลักษณะ food bazaar ให้กับคณะทูตานุทูตควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยโดยวงดนตรีไทย Rootman ที่เคยร่วมงานแสดงเทศกาลดนตรีประจำปี Jazzmandu ที่กรุงกาฐมาณฑุเมื่อปีก่อน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีภริยาคณะทูตานุทูตและสตรีเนปาลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก