ติดต่อเรา

Royal Thai Embassy, Kathmandu
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road
P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: thaiemb@thaiembnepal.org.np
Website: www.thaiembnepal.org.np

Send us your Enquiry