ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

 1. นางสาว อุทุมพร อำไพวิทย์
  อุปทูต Chargé d’affaires a.i.
  Miss Utoomporn Ampaivit
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission
 2. นายธนภูมิ ลีลาภรณ์
  เลขานุการเอก
  Mr. Tanaphum Leelaporn
  First Secretary
 3. นางสาวสุญานี ยอดดำเนิน
  เลขานุการโท
  Ms. Suyanee Yotdamnoen
  Second Secretary
 4. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยะปัญญาวงศ์
  เลขานุการตรี
  Miss Petcharat Suriyapanyawong
  Third Secretary