ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

 1. นางสาว อุทุมพร อำไพวิทย์
  อุปทูต Chargé d’affaires a.i.
  Miss Utoomporn Ampaivit
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission
 2. นางสาวสุญานี ยอดดำเนิน
  เลขานุการโท
  Ms. Suyanee Yotdamnoen
  Second Secretary
 3. นาย วิรัช ศรีพงษ์
  เลขานุการโท
  MR. WIRAJ SRIPONG
  Second Secretary
 4. นาย กิตติพันธ์ เล็กกระโทก
  เลขานุการตรี
  MR. KITTIPHAN LEKATHOK
  Third Secretary