ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

 1. นายโวสิต วรทรัพย์
  เอกอัครราชทูต
  H.E. Mr. Vosita Vorasaph
 2. นางสาว อุทุมพร อำไพวิทย์
  Miss Utoomporn Ampaivit
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission
 3. นายชัยกร เกียรติพงษ์สาร
  ที่ปรึกษา
  Mr. Chaiyakorn Kiatpongsan
  Counsellor
 4. นาย วิรัช ศรีพงษ์
  เลขานุการเอก
  Mr. Wiraj Sripong
  First Secretary
 5. นาย กิตติพันธ์ เล็กกระโทก
  เลขานุการตรี
  Mr. Kittiphan Lekathok
  Third Secretary