ทำเนียบข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

ข้าราชการ/นักการทูต

 1. นายเอกอรรถ ทิตาราม
  อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Mr. Ek-att Thitaram
  Minister Counsellor & Deputy Chief of Mission (Charge d'Affaires)
 2. นายพสุวัตร ยาทิพย์
  เลขานุการโท
  Mr. Pasuwat Yathip (PhD)
  Second Secretary
 3. นายธนภูมิ ลีลาภรณ์
  เลขานุการโท
  Mr. Tanaphum Leelaporn
  Second Secretary
 4. นางสาวเพชรรัตน์ สุริยะปัญญาวงศ์
  เลขานุการตรี
  Miss Petcharat Suriyapanyawong
  Third Secretary